علوم و فنون 2 برو به صفحه محصول

علوم و فنون 2
75,000 تومان 60,000 تومان

علوم و فنون 2

ویژه رشته انسانی مقطع یازدهم 

مجموعه ای از 4 درس عروض و قافیه ، آرایه ، تاریخ ادبیات و سبک شناسی

کل مجموعه : 5 dvd