ریاضی یازدهم روش تست زنی مهندس مسعودی ویژه کنکور تجربی برو به صفحه محصول

  • تولیدکننده: انتشارات گیلنا
  • مدل کالا: ریاضی یازدهم روش تست زنی مهندس مسعودی ویژه کنکور تجربی
  • موجودی: در انبار
700,000 تومان 540,000 تومان

ریاضی یازدهم مسعودی ویژه کنکور تجربی

مباحث تدریس شده

نظریه معادله تجربی قیمت پایه 75

روش تست تابع یازدهم تجربی قیمت پایه 90

روش تست مثلثات یازدهم تجربی قیمت پایه75

روش تست هندسه تحلیلی یازدهم قیمت پایه 45

لگاریتم یازدهم تجربی 100

روش قدر مطلق ویژه سه سال 60

روش حدوپیوستگی یازدهم و دوازدهم تجربی قیمت پایه 195

روش احتمال یازدهم تجربی قیمت پایه 60