روش های تست زنی زیست شناسی پایه یازدهم

روش های تست زنی زیست شناسی پایه یازدهم

100,000 تومان 80,000 تومان
 • مدل کالا: x9-روش های تست زنی زیست شناسی پایه یازدهم دکتر مهدی شیخی
 • موجودی: در انبار

زیست شناسی پایه یازدهم 

فصل اول : تنظیم عصبی (از صفحه 1 تا صفحه 18)

 • یاخته های بافت عصبی
 • انواع یاخته های عصبی
 • پتانسیل عمل و آرامش
 • گره های رانوبه چه نقشی دارند ؟
 • یاخته های عصبی، پیام عصبی را منتقل می کنند (سیناپس ها)
 • ساختار دستگاه عصبی – دستگاه عصبی مرکزی
 • حفاظت از مغز و  نخاع
 • مغز و ساختارهای دیگر آن - اعتیاد
 • دستگاه عصبی محیطی
 • دستگاه عصبی جانوران

فصل دوم : حواس (از صفحه 19 تا صفحه 36)

 • گیرنده های حسی و کار آن‌ها
 • حواس پیکری و ویژه
 • بیماری های چشم
 • ساختار گوش
 • حفظ تعادل
 • بویایی _ چشایی
 • پردازش اطلاعات حسی
 • گیرنده های حسی جانوران

فصل سوم : دستگاه حرکتی (از صفحه 37 تا صفحه 52)

 • استخوان‌ها و اسکلت
 • اعمال،  انواع، تشکیل و تخریب استخوان
 • مفصل
 • ماهیچه و حرکت
 • ساختار ماهیچه اسکلتی
 • مکانیسم انقباض ماهیچه
 • تأمین انرژی انقباض
 • انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای
 • حرکت در جانوران

فصل چهارم : تنظیم شیمیایی (از صفحه 53 تا صفحه 62)

 • ارتباط شیمیایی
 • پیک شیمیایی ( کوتاه برد _ دور برد)
 • غده‌های بدن
 • غده‌های درون‌ریز
 • غده زیر مغزی (هیپوفینیز)
 • بخش پیشین _ بخش پسین
 • غده سپردیس (تیروئید)
 • غده‌های پاراتیروئید
 • غده فوق کلیه _ غده لوزالمعده
 • گوناگونی پاسخ‌های یاخته‌ها به هورمون‌ها
 • ارتباط شیمیایی در جانوران

فصل پنجم : ایمنی (از صفحه 63 تا صفحه 78)

 • نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
 • دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
 • خودی و بیگانه
 • بیگانه خوارها (فاگوسیت‌ها)
 • گویچه‌های سفید _ پروتئین‌ها
 • پاسخ التهابی _ تب
 • لنفوسیت‌ها و شناسایی آنتی‌ژن
 • نحوه عملکرد لنفوسیتB و T
 • پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی
 • ایدز، نگاهی دقیق‌تر به ایمنی اختصاصی
 • حساسیت _ بیماری‌های خود ایمنی
 • ایمنی در جانوران

فصل ششم : تقسیم یاخته (از صفحه 79 تا صفحه 96)

 • کروموزوم _ اجزا و تعداد آن
 • یاخته‌های پیکری انسان، دولاد (دیپلوئید) هستند
 • چرخه یاخته‌ای
 • اینترفاز و مراحل آن
 • میتوز
 • پروفاز _ پرومتافاز _ متافاز _ آنافاز _ تلوفاز
 • تقسیم سیتوپلاسم و یاخته
 • فرایند و عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته
 • تقسیم بی رویه یاخته
 • تشخیص و درمان سرطان و نقش وراثت و محیط در آن
 • مرگ برنامه ریزی شده یاخته
 • میوز و تولید مثل جنسی _ کاستمان(میوز)، کاهش تعداد کروموزوم‌ها
 • میوز 1 و 2 _  تغییر در تعداد کروموزوم‌ها

فصل هفتم : تولید مثل (از صفحه 97 تا صفحه 118)

 • دستگاه تولید مثل در مرد
 • زامه‌زایی (اسپرم‌زایی) _ ساختار اسپرم
 • اندام‌های ضمیمه (کمکی)
 • هورمون‌ها، فعالیت دستگاه تولید مثل در مرد را تنظیم می‌کنند.
 • دستگاه تولید مثل در زن
 • تخمدان‌ها _ دوره جنسی در زنان _ تخمک‌زایی _ چرخه تخمدانی _ چرخه رحمی
 • تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل زن
 • رشد و نمو  جنین _ لقاح و وقایع پس از آن
 • تشکیل بیش از یک جنین
 • کنترل ورود و خروج مواد در جفت
 • صوت‌نگاری ( سونوگرافی) _ تولید و زایمان
 • تولید مثل در جانوران
 • نحوه لقاح _ تغذیه و حفاظت از جنین

فصل هشتم : تولید مثل نهاندانگان (از صفحه 119 تا صفحه 136)

 • تولید مثل غیر جنسی
 • تکثیر با بخش‌های رویشی
 • تخصص یافته‌ها
 • فناوری و تکثیر گیاهان
 • تولید مثل جنسی _ هر گلی کامل نیست
 • تشکیل یاخته‌های جنسی
 • گرده افشانی و لقاح _ گل‌ها و گرده افشان‌ها
 • از یاخته تخم تا گیاه _ تخم تقسیم می‌شود
 • رویش دانه‌ها _ میوه _ پراکنش میوه‌ها
 • عمر گیاهان چقدر است؟

فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرک‌ها (از صفحه 137 تا صفحه 152)

 • تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان
 • چارز داروین و آزمایش او
 • محرک‌های رشد ( اکسین، سیتوکینین‌ها و جیبرلین‌ها )
 • شاخ و برگ‌های بیشتر: برهم کنش دو تنظیم کننده
 • جیبرلین، تلاش برای رفع مشکل و رویش بذر غلات
 • بازدارنده‌های رشد
 • رد پای اتلین در چیرگی رأسی _ ریزش برگ
 • پاسخ به محیط _ پاسخ به نور _ گل دهی در گیاهان 
 •  پاسخ به دما _ پاسخ به گرانش زمین _ پاسخ به تماس
 • پاسخ‌هایی از جنس دفاع
 • تلاش برای جلوگیری از ورود
 • دفاع شیمیایی _ مرگ یاخته‌ایی
 • جانوران از گیاهان حفاظت می‌کنند

مدرس: دکتر مهدی شیخی ( رتبه 27 کنکور سراسری، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، دانشجوی فوق لیسانس مدیریت سلامت دانشگاه تهران، دارای مقالات داخلی و خارج از کشور، نفر سوم سخنرانان دانشجویان پزشکی در اتریش)

مشخصات کلی
تعداد DVD 10
قابلیت پخش همه دستگاه ها
نام درس روش های تست زنی زیست شناسی پایه یازدهم
نوع رسانه تصویری
نوع کالا DVD

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
 • بد
 • خوب