بمب تدریس زیست یازدهم برو به صفحه محصول

 • تولیدکننده: انتشارات
 • مدل کالا: روش های تست زنی زیست یازدهم دکترامیری
 • موجودی: در انبار
200,000 تومان 160,000 تومان

بمب تدریس زیست شناسی پایه یازدهم دکتر هژیر امیری 

فصل اول : تنظیم عصبی (از صفحه 1 تا صفحه 18)

 • یاخته های بافت عصبی
 • انواع یاخته های عصبی
 • پتانسیل عمل و آرامش
 • گره های رانوبه چه نقشی دارند ؟
 • یاخته های عصبی، پیام عصبی را منتقل می کنند (سیناپس ها)
 • ساختار دستگاه عصبی – دستگاه عصبی مرکزی
 • حفاظت از مغز و  نخاع
 • مغز و ساختارهای دیگر آن - اعتیاد
 • دستگاه عصبی محیطی
 • دستگاه عصبی جانوران

فصل دوم : حواس (از صفحه 19 تا صفحه 36)

 • گیرنده های حسی و کار آن‌ها
 • حواس پیکری و ویژه
 • بیماری های چشم
 • ساختار گوش
 • حفظ تعادل
 • بویایی _ چشایی
 • پردازش اطلاعات حسی
 • گیرنده های حسی جانوران

فصل سوم : دستگاه حرکتی (از صفحه 37 تا صفحه 52)

 • استخوان‌ها و اسکلت
 • اعمال،  انواع، تشکیل و تخریب استخوان
 • مفصل
 • ماهیچه و حرکت
 • ساختار ماهیچه اسکلتی
 • مکانیسم انقباض ماهیچه
 • تأمین انرژی انقباض
 • انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای
 • حرکت در جانوران

فصل چهارم : تنظیم شیمیایی (از صفحه 53 تا صفحه 62)

 • ارتباط شیمیایی
 • پیک شیمیایی ( کوتاه برد _ دور برد)
 • غده‌های بدن
 • غده‌های درون‌ریز
 • غده زیر مغزی (هیپوفینیز)
 • بخش پیشین _ بخش پسین
 • غده سپردیس (تیروئید)
 • غده‌های پاراتیروئید
 • غده فوق کلیه _ غده لوزالمعده
 • گوناگونی پاسخ‌های یاخته‌ها به هورمون‌ها
 • ارتباط شیمیایی در جانوران

فصل پنجم : ایمنی (از صفحه 63 تا صفحه 78)

 • نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
 • دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
 • خودی و بیگانه
 • بیگانه خوارها (فاگوسیت‌ها)
 • گویچه‌های سفید _ پروتئین‌ها
 • پاسخ التهابی _ تب
 • لنفوسیت‌ها و شناسایی آنتی‌ژن
 • نحوه عملکرد لنفوسیتB و T
 • پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی
 • ایدز، نگاهی دقیق‌تر به ایمنی اختصاصی
 • حساسیت _ بیماری‌های خود ایمنی
 • ایمنی در جانوران